Aquesta edició contempla les modalitats de poesia, prosa i conte audiovisual il·lustrat. Consulteu les bases. Cal fer arribar els vostres treballs al formulari de recepció de treballs abans del 25 d'abril.