Concurs adreçat a cicle superior de primària i a secundària per tal de promoure vocacions científiques. Consulteu les bases

Llegiu-ne més...

XV Edició del concurs. Hi poden participar alumnes de P3 a 2n d'ESO. Es pot presentar com a màxim un treball per classe, l'autoria del qual pot ser tant d'un alumne en particular com de tot el grup classe. Termini d'admissió: 31 de març de 2017.

Llegiu-ne més...

Reptes interdisciplinars per a estudiants de secundària que relacionen ciència i esport. Propostes que podeu aplicar amb el vostre alumnat i si us animeu, participar en aquesta lliga europea.

Unitats didàctiques

La coeducació i el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi rector del sistema educatiu. Consulteu les propostes recollides a l'XTEC per aquest 8 de març.

Llegiu-ne més...