Activitat del Pla de Formació de Zona adreçada a professorat d'infantil amb codi: 5051531505, certificació de 15 hores. Les sessions es fan al Crp del Gironès. Inscripcions obertes fins al 8 d'octubre.

Inscripció

Activitat del Pla de Formació de Zona adreçada a professorat de primària  amb codi: 5051051505, certificació de 15 hores. Les sessions es fan al Crp del Gironès. Inscripcions obertes fins al 8 d'octubre.

Inscripció

Activitat del Pla de Formació de Zona adreçada a professorat de primària  amb codi: 5052041505, certificació de 15 hores. Les sessions es fan al Crp del Gironès. Inscripcions obertes fins al 8 d'octubre.

Inscripció

Activitat del Pla de Formació de Zona adreçada a professorat de primària i secundària amb codi: 5051081505, certificació de 30 hores. Sessions al Crp del Gironès. Inscripcions obertes fins al 8 d'octubre.

Inscripció