Robòtica a l'escola
o
com utilitzar pedagògicament la programació informàtica

En el taller treballarem amb diferents eines d'iniciació a la programació, algunes d'elles online, que permeten mostrar a l'alumnat  que qualsevol pot aprendre les bases per esdevenir un creador, innovador... Actualment l'Scratch és un dels llenguatges simbòlics més àmpliament utilitzats en el món educatiu, en veurem un tastet. També presentarem  la maleta pedagògica de robòtica infantil “Bee-bot” i d’algunes de les seves aplicacions didàctiques...
Adreçat al professorat d'infantil i primària que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
15 de gener del 2018
Inscripció: del 8 al 11 de gener de 2018
 

.

Blogs
o
una bona eina per potenciar el treball col·laboratiu

Es presentarà què és i com fer un blog per treballar a l’aula o al centre. Es mostraran alguns exemples de blogs fent especial èmfasi en el vessant educatiu d’aquest entorn.
Lògicament només serà un tast dels blogs i per aprofundir-hi tècnicament i pedagògica caldrà realitzar una activitat de formació posterior.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
 
29 de gener de 2018 Inscripció: del 22 al 25 de gener de 2018

Google Drive
o
una eina interessant per elaborar i compartir documents

Sovint hem de treballar documents conjuntament entre el professorat del centre, del cicle, de l’equip docent, de l’equip directiu... En aquest taller descobrirem l’eina ideal per a portar a terme aquest treball col·laboratiu: un mateix document és compartit entre vàries persones i pot ser modificat i editat simultàniament.
A l’aula també és una molt bona eina per a la realització de treballs en grup, projectes d’aula, treballs de crèdit de síntesi... en definitiva per facilitar el treball col·laboratiu.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que vulgui adquirir un domini bàsic d'aquesta eina informàtica.
12 de febrer de 2018
Inscripció:   del  5 al 8 de febrer de 2018   

Formularis Google
o
com realitzar i gestionar una enquesta online

Els formularis són una de les eines interessants que tenim disponibles en el Drive de l'entorn Google-XTEC. Ens permeten realitzar enquestes, inscripcions... amb molta facilitat, amb una tipologia de preguntes molt diverses. Posteriorment les podem podem gestionar i fer-ne un anàlisi molt facilment.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que tingui un domini bàsic de l'entorn Drive del Google.
26 de febrer de 2018
Inscripció: del 19 al 22 de febrer de 2018

Pixlr
o
edició d'imatges senzilla i online

En la nostra tasca pedagògica, contínuament treballem amb imatges algunes obtingudes amb la càmera de fotografiar i d’altres de la xarxa (imatges de webs, dels cercadors...). Amb les imatges sempre ens cal realitzar un seguit d’operacions: retallar, retocar, redimensionar… El Pixlr és un editor d’imatges senzill, gratuït i online que ens permet realitzar amb molta facilitat totes aquestes tasques i la seva utilització és tan senzilla que és una bona eina per potenciar la competència digital del nostre alumnat. Com a complement veurem el Jing: una aplicació gratuïta, senzilla i resident que permet copiar i compartir imatges i vídeos que es visualitzen a la pantalla de l'ordinador.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
12 de març de 2018
Inscripció:  del 5 al 8 de març de 2018      

Edició de vídeo
o
com muntar els vídeos (fins i tot online) i penjar-los a la xarxa

El Windows incorpora un editor de vídeo (senzill però molt efectiu) que alumnat i professorat podem utilitzar amb facilitat per a les nostres produccions audiovisuals (imatge i so). També podem elaborar fàcilment un vídeo a partir de fotografies... en farem una pràctica en el taller.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
 
 26 de març de 2018 Inscripció: del 19 al 22 de març de 2018