Formularis Google
o
com realitzar i gestionar una enquesta online

Els formularis són una de les eines interessants que tenim disponibles en el Drive de l'entorn Google-XTEC. Ens permeten realitzar enquestes, inscripcions... amb molta facilitat, amb una tipologia de preguntes molt diverses. Posteriorment les podem podem gestionar i fer-ne un anàlisi molt facilment.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que tingui un domini bàsic de l'entorn Drive del Google.
26 de febrer de 2018
Inscripció: del 19 al 22 de febrer de 2018

Pixlr
o
edició d'imatges senzilla i online

En la nostra tasca pedagògica, contínuament treballem amb imatges algunes obtingudes amb la càmera de fotografiar i d’altres de la xarxa (imatges de webs, dels cercadors...). Amb les imatges sempre ens cal realitzar un seguit d’operacions: retallar, retocar, redimensionar… El Pixlr és un editor d’imatges senzill, gratuït i online que ens permet realitzar amb molta facilitat totes aquestes tasques i la seva utilització és tan senzilla que és una bona eina per potenciar la competència digital del nostre alumnat. Com a complement veurem el Jing: una aplicació gratuïta, senzilla i resident que permet copiar i compartir imatges i vídeos que es visualitzen a la pantalla de l'ordinador.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
12 de març de 2018
Inscripció:  del 5 al 8 de març de 2018      

Edició de vídeo
o
com muntar els vídeos (fins i tot online) i penjar-los a la xarxa

El Windows incorpora un editor de vídeo (senzill però molt efectiu) que alumnat i professorat podem utilitzar amb facilitat per a les nostres produccions audiovisuals (imatge i so). També podem elaborar fàcilment un vídeo a partir de fotografies... en farem una pràctica en el taller.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
 
 26 de març de 2018 Inscripció: del 19 al 22 de març de 2018