Pixlr
o
edició d'imatges senzilla i online

En la nostra tasca pedagògica, contínuament treballem amb imatges algunes obtingudes amb la càmera de fotografiar i d’altres de la xarxa (imatges de webs, dels cercadors...). Amb les imatges sempre ens cal realitzar un seguit d’operacions: retallar, retocar, redimensionar… El Pixlr és un editor d’imatges senzill, gratuït i online que ens permet realitzar amb molta facilitat totes aquestes tasques i la seva utilització és tan senzilla que és una bona eina per potenciar la competència digital del nostre alumnat. Com a complement veurem el Jing: una aplicació gratuïta, senzilla i resident que permet copiar i compartir imatges i vídeos que es visualitzen a la pantalla de l'ordinador.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
3 d'abril de 2017 Inscripció: del 27 al 30 de març de 2017