Edició de vídeo
o
com muntar els vídeos (fins i tot online) i penjar-los a la xarxa

El Windows incorpora un editor de vídeo (senzill però molt efectiu) que alumnat i professorat podem utilitzar amb facilitat per a les nostres produccions audiovisuals (imatge i so). També podem elaborar fàcilment un vídeo a partir de fotografies... en farem una pràctica en el taller.
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques i en vol conèixer les aplicacions didàctiques.
 
 16 d'abril de 2018 Inscripció: del 9 al 12 d'abril de 2018