... que tenim
en préstec la maleta:
"Tauletes"


Conté un joc de 6 tauletes,
facilita el treball en grups
a partird'Apps Android.