Descripció: Balança de precisió pel laboratori de química.
Observacions

 

Descripció: Bruíxoles clàssiques i de base transparent.
Observacions: 81160: 3 bruíxoles clàssiques // 81161: 2 bruíxoles de base transparent

 

Descripció: Aparell per mesurar la intensitat sonora de l'ambient.
Observacions: Mesura en decibels (dB). Dos aparells: 81176 i 81177.

Manual d'utilització

 

Descripció: Kit de captura i gestió de dades experimentals
Observacions: Conté la consola, el programari MultiLab (maleta de lona blava) i els sensors (maleta de plàstic transparent). Sensors disponibles: de força, d'acceleració, de temperatura i de capacitat pulmonar (espiròmetre). 

 

Descripció: Aparell per mesurar el pH d'una dissolució.
Observacions: El maletí conté les solucions necessàries i les instruccions de funcionament