Descripció: Bruíxoles clàssiques i de base transparent.
Observacions: 81160: 3 bruíxoles clàssiques // 81161: 2 bruíxoles de base transparent