Descripció: Kit de captura i gestió de dades experimentals
Observacions: Conté la consola, el programari MultiLab (maleta de lona blava) i els sensors (maleta de plàstic transparent). Sensors disponibles: de força, d'acceleració, de temperatura i de capacitat pulmonar (espiròmetre).