En set plafons (roll-ups de 100 x 200 cm) es recullen els nous materials emprats en els esports nàutics (materials del buc, planxes de windsurf, veles i caps i pintures i recobriments), així com quatre entrevistes a quatre esportistes de referència del nostre país. Material cedit pel Departament de Química de la UdG

Web amb informació detallada sobre l'exposició