En 14 plafons es recullen els nous materials emprats en les bicicletes d'alta competició, així com cinc entrevistes a cinc personalitats capdavanteres en el ciclisme del nostre país. Material cedit pel Departament de Química de la UdG

Web amb informació detallada sobre l'exposició