Maleta "Projecte Cos Humà"

Maleta que permet tractar continguts bàsics relacionats amb el cos humà, desenvolupant competències transversals pròpies de l’etapa de primària. Està pensat per a alumnes de cicle inicial de primària i si bé proposa activitats per a treballar dues setmanes, es pot adaptar fàcilment a diferents situacions. El material es presenta en català i en anglès de manera que es pot utilitzar en programes d’introducció de la llengua anglesa com a llengua vehicular d’aprenentatge.
Conté el dossier amb les propostes de treball per al professorat, els experiments proposats i les fitxes de treball i d’avaluació de l'alumnat, cronòmetres, puzle, tenda de campanya, fonendoscopi, esquelet i òrgans, llibres de consulta i targetes de vocabulari.
Nivell: Cicle Inicial de Primària

[+] Informació

 

La màgia del bosc

Recurs integral que treballa l’autoestima i la diversitat social. Permet dissenyar propostes de treball globalitzades, estimulant capacitats de diferents àrees, desenvolupant l’autonomia i connectant amb els interessos i particularitats dels infants.
És un material versàtil: permet a mestres i professionals de l’etapa infantil plantejar un gran nombre i varietat d’activitats a l’aula.
Nivell: Educació Infantil 
[+] Informació

 

Equip energies alternatives a l’aulaConsta d'una maleta casa-garatge i d'un cotxe hidrogenosolar. Aquest equipament permet il·lustrar a l'aula com l'ús de les energies netes ens poden ajudar en la nostra vida quotidiana. El diversos elements de l'equip es subministren desmuntats, de manera que els propis estudiants puguin reconèixer i manipular les principals parts que els composen i, mitjançant el seu muntatge, comprendre el funcionament tècnic del mecanisme per a la producció d'energia sostenible a partir de la llum i l'aigua..
Nivell: ESO (preferentment 2n Cicle) i Batxillerat
[+] Informació

 

Selecció de 17 llibres de coneixements de ciències naturals i ciències aplicades, adreçats a alumnes de cicle mitjà.

Nivell: Primària

[+] Informació

 

Calculant tots som iguals 2Recull de 20 jocs que conformen el material didàctic d'un crèdit de reforç de càlcul mental per a 1r Cicle d'ESO. Les operacions que es proposen són: addició, subtracció, multiplicació, divisió, potenciació i radicació. Són jocs que afavoreixen la relació entre alumnes i faciliten l'atenció individualitzada; inclou jocs autocorrectius. Conté un dossier amb material per al professorat, guia didàctica, graelles d'avaluació i material fotocopiable de treball per a l'alumnat.
Nivell: Secundària
[+] Informació

 

Desordre monstruós

Recurs integral que treballa l’autoestima i la diversitat social. Permet dissenyar propostes de treball globalitzades, estimulant capacitats de diferents àrees, desenvolupant l’autonomia i connectant amb els interessos i particularitats dels infants.
És un material versàtil: permet a mestres i professionals de l’etapa infantil plantejar un gran nombre i varietat d’activitats a l’aula.
Nivell: Educació Infantil 
[+] Informació