Menú novetats

Palau, Manu
Brain Picnic; 2015
Per jugar amb les emocions. L'objectiu és guanyar el major nombre de cartes possibles escollint bé quina carta s'ajusta a l'emoció que provoca una situació determinada. A cada ronda hi ha un jutge que formula una pregunta als seus companys per esbrinar com es sentirien en alguna circumstància imaginària. Què se sent quan et deixes l'esmorzar a casa? Què se sent quan es va al dentista? ...

 

primària; cicle mitjà; cicle superior
Caixa que conté 16 models de principis amb instruccions de muntatge, quatre models principals i quatre de resolució de problemes amb models que permeten als estudiants investigar i comprendre el funcionament de màquines simples i compostes que es troba en la vida quotidiana: els engranatges, rodes i eixos, palanques i politges.

 

41 bastons de fusta dins una bossa de cotó

Clàssic joc del Mikado, d'habilitat i concentració, però amb bastons gegants. Cada jugador haurà de retirar un mikado de la pila sense que cap altre pal es mogui: si no es mou cap pal, el jugador torna a tirar (treure un altre pal); si es mou algun altre pal, el jugador ho deixa tal com estava i tira el següent.

 

Joc tradicional català consistent en llençar uns "bitllots" (bitlles petites) contra unes bitlles situades a una determinada distància a fi de tombar-les. L'objectiu principal de fer Bitlla, és a dir, tombar cinc de les sis bitlles.

El material és una caixa de fusta que conté 6 bitlles, 3 bitllots i instruccions (Al CRP disposem de sis caixes)

 

Trivisión Joc de percepció visual, planificació i reconeixement de patrons que ajuda a aprendre a actuar de forma metòdica, a desenvolupar la lògica i la resolució de problemes. Alumnat a partir del cicle mitjà.