Sempre...

  • Cal disposar per a tot l’alumnat del permís signat pels pares. S’ha de recordar que el permís és vàlid per al curs actual. I que és especialment important eliminar qualsevol referència a un alumne quan abandona l’escola.
  • El Departament d'Ensenyament proposa uns models d'autorització que apareixen a la pàgina d'XTEC d'Ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials.
  • Hi ha la possibilitat d'utilitzar els següents documents que inclouen les imatges fixes, vídeo i també enregistraments sonors. I, tal com és recomanable, fan referència al Servei Educatiu de la zona i a més demanen una única resposta per part dels pares.

Per a menors de 14 anys

model en PDF
model editable en format DOC per a que el centre se'l pugui adaptar

Per a majors de 14 anys i professorat

model en PDF
model editable en format DOC per a que el centre se'l pugui adaptar

  • És interessant saber que, a través d'un formulari adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), podem enviar-los una proposta de document de cessió de drets per tal que en verifiquin la seva coherència legal.
  • És recomanable que el professorat disposi d’un llistat dels alumnes que no tenen aquest permís signat. Hem d’evitar però que aquest fet no comporti cap exclusió per aquest alumne o que els altres alumnes notin cap tracte diferent per aquest motiu.