Abans...

  • Cal planificar una mica el reportatge (imatges o vídeo), hem de saber quines parts tindrà l’activitat, quins són els moments claus per tal d’estar alerta, quins són els elements protagonistes...
  • Preveure els tipus de plans que he d’utilitzar i buscar els llocs adients per a realitzar les captures: plans de detall, imatges de grup, plans generals de l’activitat i si cal, només si cal, capturar imatges de l’alumnat protagonista en els moments clau de l’activitat...

  • Cal tenir present que hem d’intentar minimitzar les imatges detallades on es pugui identificar l’alumnat, encara que tinguem el document signat pel pares vàlid per aquest curs.
  • Recordar la regla bàsica dels terços en realitzar les fotografies, una fotografia ben enquadrada és més agradable i transmet millor el missatge implícit.