En quins entorns?

El Departament posa a disposició dels centres tres eines de manera que la web de l’escola l’hauríem de fer prioritàriament en algun d’aquests entorns:

  • Nodes
  • XTECblocs
  • Sites

Tant a Nodes com a XTECblocs es poden fer públiques un conjunt d’imatges realitzant un carrusel o una galeria d'imatges amb l'extensió "Àlbum". Es pot trobar informació detallada de com fer-ho a l'Ajuda XTECblocs:

En aquests dos casos, i això és important, es pot controlar l’accés amb contrasenya a pàgines o articles concrets permetent així un nivell de seguretat addicional.

Si el centre ho creu necessari, i sobretot si s’utilitzen entorns diversos, hi pot haver un nivell addicional de seguretat realitzant un enllaç intermedi amb petició de contrasenya per accedir al conjunt de fotografies/vídeos d’un nivell o grup determinat. A l’apartat I més seguretat... podeu trobar la proposta concreta.

Des del CRP del Gironès es realitzaran sessions de formació per poder implementar aquest nivell de seguretat.