El proper...

Formularis Google
o
com realitzar i gestionar una enquesta online

Els formularis són una de les eines interessants que tenim disponibles en el Drive de l'entorn Google-XTEC. Ens permeten realitzar enquestes, inscripcions... amb molta facilitat, amb una tipologia de preguntes molt diverses. Posteriorment les podem podem gestionar i fer-ne un anàlisi molt facilment.      
Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que utilitzi habitualment l'entorn Drive del Google.
25 de febrer de 2019
Inscripció: del 18 al 21 de febrer de 2019

Què?

Els TICTAC tallers són sessions monogràfiques, en el marc del Pla de Formació de Zona del Gironès, que oferirà el CRP del Gironès al professorat en general (infantil, primària i secundària) de dues hores de durada sobre temes interessants i d’actualitat relacionats amb les TIC (programari i maquinari) i les TAC (aplicacions didàctiques de les noves tecnologies).

Quins?

 

Calendari

Tauletes 14/01/2019
Edició de vídeo amb croma 28/01/2019
Drive de Google 11/02/2019
Formularis Google 25/02/2019

Com?

  • Els tallers són només un petit tast, una presentació, d’un recurs concret i per tant en cap cas s’aprofundirà sobre el tema: es presentaran els recursos i es farà èmfasi en la seva utilitat pedagògica. El professorat que, en veure’n la utilitat didàctica, vulgui treballar més a fons el tema haurà de realitzar alguna altra activitat de formació.
  • Cada taller serà independent de la resta i per tant el professorat es pot inscriure a aquell o aquells que més l’interessin.
  • Hi haurà un procés d’inscripció, i posterior assignació, d’acord amb el nombre de places disponibles. Aquest procés s’iniciarà aproximadament 8 dies abans de la data de realització del taller i es farà telemàticament com la resta de cursos de formació.
  • Subscripció: el professorat que vulgui rebre un correu personalitzat sobre l’obertura del procés d’inscripció per a cada taller, pot omplir el formulari del costat per a sol·licitar-ho.

Quan?

Tindran lloc els dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

On?

Al Servei Educatiu del Gironès: Sol, 15. 17004 Girona. Tel. 972 41 35 69

Per a qui?

S’hi pot inscriure qualsevol professor, d’infantil, primària i secundària.

Certificat?

Donat que són sessions de només dues hores de durada no hi haurà certificat de formació. Els professors que vulguin aprofundir en alguns d’aquests temes poden cursar posteriorment alguns dels cursos telemàtics o presencials que s’ofereixen en el Pla de Formació.

Materials?

Es procurarà que per a cada sessió hi hagi un material, teòric i pràctic.