Activitats de formació en metodologia i en llengua  instrumental anglesa, a Catalunya, durant l'estiu. Inscripció fins al 29 de maig. Només es pot fer la inscripció a tres activitats en total, que caldrà prioritzar. Departament d'Ensenyament, Pla de Formació Permanent. 

Llegiu-ne més...