Document en el que es proposen possibles línies de millora per a la didàctica de la geometria. Aporta una mostra d’activitats d’aula i unes orientacions classificades segons els blocs curriculars.

Llegiu-ne més...