La coeducació i el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi rector del sistema educatiu. Consulteu les propostes recollides a l'XTEC per aquest 8 de març.

Llegiu-ne més...