Publicat el manual "Xarxa de comunitats d'aprenentatge", un material enfocat a la millora de l’èxit educatiu i de la convivència als centres que ofereix una visió global del Projecte comunitats d’aprenentatge.

Descarrega...