Aquesta jornada s'organitza amb l’objectiu de  donar suport, difondre i transferir les innovacions contrastades i certificades. Les persones assistents trien cinc experiències de centre d’entre les 78 que s’ofereixen.

Llegiu-ne més...