Base de dades en línia que facilita informació socioeconòmica  local i provincial dels 221 municipis de la província de Girona: entorn, demografia, activitat econòmica, mercat de treball i qualitat de vida. Amb actualització periòdica. Diputació de Girona.

Llegiu-ne més...

.