Montessori-Palau c. Camí vell de Fornells, 33 Girona 17003 972417676
Escola Carme Auguet c. Port Lligat, 11 Girona 17007 972212745
FEDAC Pont Major c. Pont Major, 21 Girona 17007 972207279
Escola Josep Dalmau i Carles c. Taga, 1 Girona 17005 972237037
Sagrada Família ctra. de Sant Feliu de Guíxols, 40 Girona 17004 972200100
Escola de Vila-roja Barri Vila-Roja, s/n Girona 17004 972201992
Escola Balandrau ctra. de Taialà, 2 Girona 17004 972942152
Escola Taialà ctra. de Taialà, 75 Girona 17007 972216637
Escola Santa Eugènia c. Mare de Déu de la Salut, 30 Girona 17005 972233988
Escola Font de la Pólvora c. Llimoner, 7 Girona 17004 972219992
Escola Migdia c. Sant Agustí, 37 Girona 17003 972226170
Escola Cassià Costal c. Cassià Costal, s/n Girona 17003 972202776
Col·legi Bambini-Montjuïc c. Bellpuig, 8-10 Girona 17007 972212838
Escola Montfalgars c. Montfalgars, 4 Girona 17006 972401976
Escola Marta Mata c. Joaquim Riera i Bertran, 18 Girona 17003 972396523
Escola Domeny c. Roberto Bolanyo, 2 Girona 17007 972415259
Escola Pericot c. de la Riera del Mus, 19-A Girona 17003 972228524
Escola El Bosc de la Pabordia c. Riera de Mus, 19 A Girona 17007 972941385
Escola Lacustària c. Ganix, 31 Llagostera 17240 972830339
Escola Puig de les Cadiretes c. Amical de Mauthausen, 14 Llagostera 17240 972831487
Escola Santa Fe Pujada del Castell, s/n Medinyà 17482 972498292
Escola Santa Margarida c. del Tren, s/n Quart 17242 972469381
Escola Nou de Quart c. del Tren, 29 i c. Pineda, 27-29 Quart 17242 972468344
CEE La Massana pg. Josep Maria Folch i Torres, 6 Salt 17190 972235930
Col·legi Pompeu Fabra c. Sant Dionís, 31 Salt 17190 972405702
Vilagran c. Cervantes, 13-15 Salt 17190 972241757