Les visites del curs 2013 - 2014
 
Dilluns 17 de febrer de 2014

Escola Mas Masó (Salt): Taller d'Estudi Assistit per Famílies i Alumnes

 
L’escola Mas Masó ens ha presentat una experiència emmarcada en el model educatiu de les Comunitats d'Aprenentatge. Aquest model implica totes les persones que de forma directa o indirecta influeixen en l'aprenentatge i el desenvolupament dels alumnes: mestres, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes del barri, membres d'associacions i organitzacions veïnals i locals, persones voluntàries.
L’experiència El Taller d'Estudi Assistit per Famílies i Alumnes és doncs, un espai de formació i acompanyament en el que es facilita que pares i mares puguin donar suport directe als seus fills en el seu itinerari escolar, a través de les tasques escolars, reforçant el vincle que s'estableix entre ells i facilitant un espai d'aprenentatge col·laboratiu entre famílies.
 
Més informació Web del projecte Article revista Guix, núm. 401
 
 
Dijous 13 de març

Escola Mare de Déu del Mont i Escola bressol El Tren (Girona): Fem un pas

 
Ens han presentat un conjunt d’activitats amb l’objectiu d’acostar l’escola bressol a l’escola d’infantil i primària per tal de facilitar i suavitzar el pas d’una cap a l’altra:

- Laboratori matemàtic: Tallers amb famílies en els que s’elaboren materials de manipulació i participació de l’alumnat de P2 fins a 2n.
- Projecte "Junts Eduquem": Xerrades amb famílies que ofereix un professional extern al centre. Es tracten temes de convivència, seguretat a internet, higiene, entre d’altres.
- Hort escolar: comissió mixta de pares, mestres i alumnes que s’encarreguen de tasques relacionades amb l’hort.
- Biblioteca oberta: Dimarts a la tarda la biblioteca està oberta per als pares i alumnes de les dues escoles. És un multiespai dedicat als infants, però també als adults. És fan, puntualment, activitats de conta-contes, cine-fòrums, etc.

També es compta amb l’escola bressol, per tot el que fa referència a les celebracions d’escola (castanyada, Nadal, dia de la pau, Sant Jordi, i final de curs) i es fan col·laboracions puntuals dels alumnes de CS (contes, cançons, etc.).
Més informació
 
 
Dimarts 8  i 29 d’abril

Escola Nova de Quart (Quart): Escola Lenta: el respecte del ritme de cada nen

L'escola ens ha explicat el perquè del seu nom "Nou de Quart" fent referències a les 9 escoles que configuren l'escola: Escola Lenta; Escola per la Salut Integral; Escola Creativa, Audiovisual i Científica; Escola Lectora; Escola Plurilingüe; Escola Verda; Escola Pràctica; Escola Laica i per a la Pau i la Convivència; Escola Participativa, Activa i Democràtica. on es respecta realment el ritme d’aprenentatge de cada nen i on el nen es fa responsable dels seus aprenentatges. Ens han mostrat com apliquen alguns aspectes de la metodologia Freinet: plans de treball, experimentació, tallers, assemblees... I hem visitart les aules especialitzades de llengües, matemàtiques i ciències. 
Més informació
 
 
Dimarts 13 de maig

Escola Verd (Girona): Compartim la plàstica: tallers des del més gran al més petit

Hem conegut la història de l'escola i com treballen els diversos projectes. Hem vist com s’organitzen els tallers internivells de plàstica on hi participen tots els alumnes barrejats per edats per tal de potenciar la relació i coneixença a l’escola.

Més informació
 

Vols veure altres edicions? 2015-20162014-20152012-20132011-20122010-2011