Jornada inaugural del curs 2015 - 2016
 
 
Dimecres 27 de gener a 2/4 de 6 al CRP del Gironès
 
Conferència a càrrec del'equip directiu de l’escola La Llacuna del Poblenou (Barcelona):

«L'escola atenta»

Parlar d’una escola atenta és parlar d’una actitud, d’una manera de voler estar, de posicionar-se. Convençuts que només s’educa des del testimoni, de les maneres de ser i mostrar-se,a l'escola ens cal ser atents, és a dir cordials en el tracte, acollidors amb les persones, amables. Hem d'estar atents al món on vivim com a ciutadans que som i al món educatiu del qual participem, per aprendre, per incorporar, per aportar. A l'escola s'ha de tenir una mirada atenta, de gruix, profunda, crítica, que interpreti per a poder transformar la realitat més immediata. Cal en definitiva, que les nostres accions tinguin intenció (ad tendere), sentit, voluntat, raons, és a dir, que siguin compromeses.

Reconeixement a la participació de les escoles visitades el curs anterior: Pericot, Bordils, Taialà i L'Aixart
 
Inscripció
 

 

 

Vols veure altres edicions? 2014-20152013-20142012-20132011-20122010-2011