[+] informació

Ja ho entenc! 7-10 anys. Històries per llegir, pronunciar i comprendre
Bach, Francisca; Berdejo, María José
Ed. Lebón

Material amb l’objectiu de treballar l’expressió oral, la lectura comprensiva i l’expressió escrita. Està basat en unes breus històries adequades a l’edat dels alumnes en les quals apareix amb freqüència una determinada lletra i/o so. Els temes i personatges que apareixen són independents entre ells, de tal manera que l’educador és qui tria l’ordre dels capítols segons les necessitats de l’alumne o grup d’alumnes. Cada tema consta de dos apartats: exercicis de lectoescriptura i exercicis de comprensió i cada apartat conté tres exercicis. A l’annex s’hi troba la fitxa d’avaluació.

 
 

[+] informació

Ja ho entenc! 2 10-12 anys. Històries per llegir, pronunciar i comprendre
Bach, Francisca; Berdejo, María José
Ed. Lebón

Material amb l’objectiu de treballar la lectura comprensiva, ampliar vocabulari i millorar l’expressió escrita. Les històries són la correspondència entre dues amigues, però només es llegeix les cartes d’una d’elles. A cada carta, la protagonista planteja diferents situacions a les que s’ha hagut d’enfrontar i ens exposa els seus dubtes i els seus nombrosos interrogants davant de la vida. Els temes que apareixen són independents entre si però convé seguir l’ordre de presentació proposat per les autores ja que existeix una mínima seqüenciació temporal que és millor respectar. L’avaluació de cada tema pot ser quantitativa i qualitativa gràcies a la fitxa d’avaluació que permet un control detallat dels seus encerts i errors.

 

.