Hem anat al primer Rodajoc del Gironès, el RODAJOC de Salt (8 d'abril de 2014), amb la participació de més de 220 nens i nenes alumnes de 3r i 4rt de primària de les escoles: El Gegant del Rec, El Pla, FEDAC Salt, La Farga, Pompeu Fabra, Silvestre Santaló, Veïnat.
El Rodajoc  pretén la recuperació de diferents jocs com a font d’intercanvi cultural. El joc és una eina que ajuda a aconseguir l' objectiu de comprendre i respectar les diferents cultures en les que es troba immersa la societat.
El Rodajoc és la part visible i pràctica del treball realitzat en les aules basat en el coneixement de la cultura de joc dels pobles dels 5 continents amb la intenció de fer ciutadans més justos i respectuosos amb les cultures que formen la nostra societat.
La filosofia del Rodajoc també es basa en utilitzar els espais públics de la ciutat com a lloc de trobada, de joc, d’esbarjo... dels nens i nenes. A Salt s'ha realitzat en el Passeig Josep Tarradellas i carrer Guilleries
Aquesta activitat ha estat impulsada pel Consell Esportiu del Gironès amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Salt i dels mestres d’educació física de la zona (grup de treball del Pla de Formació del Gironès).