Hem organitzat la presentació dels materials  de suport al projecte de robòtica i pensament computacional que impulsem des del Crp.
Es tracta d'un conjunt de materials i recursos online enfocats a l'aprenentatge actiu per desenvolupar el pensament algorítmic, la creativitat i les habilitats per resoldre problemes amb l'ajut dels robots i els llenguatges de programació, al llarg de l'educació infantil i primària.
Durant la sessió s'ha explicat el marc teòric de la proposta, les característiques dels materials i del seu funcionament. També les escoles Montfalgars i Agustí Gifre han exposat la seva experimentació a l'aula amb aquests recursos durant el curs passat. Finalment, els participants han pogut prendre contacte amb el material i abans de cloure la sessió, han formalitzat el préstec dels recursos. 

Podeu disposar de la presentació de treball de la sessió al bloc de suport del projecte