Hem participat, el passat dissabte 11 d’octubre a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament de Barcelona, la jornada formativa L'èxit educatiu de l'alumnat del poble gitano dirigida a mestres, professors i professionals de l’educació no formal que treballen en centres situats en zones amb alt percentatge de població d’ètnia gitana.
L’objectiu de la jornada fou poder oferir elements de reflexió, recursos pedagògics i metodològics, models d’actuació i exemples de bones pràctiques que facilitin l’èxit educatiu d’aquest alumnat.
L’equip del  PEE Sector Est de Girona / PDC Integrant Accions va participar en la presentació d’experiències compartint amb l’auditori algunes de les accions d’acompanyament a l’escolaritat que s’estan portant a terme al territori. 

.