Hem presentat la maleta pedagògica de robòtica Bee-bot en col·laboració amb l'escola Carme Auguet. La directora de l'escola, Pilar de Bolós, ha exposat la seva experiència d'aplicació a l'aula d'aquest material als cicles d'educació infantil i cicle inicial al llarg del cur passat. Durant la presentació s'han explicat les característiques dels materials i del seu funcionament, alhora que s'han mostrat exemples d'activitats pedagògiques que es poden dur a terme. Finalment, els participants han pogut prendre contacte amb el material, experimentant i portant a terme algunes pràctiques en petit grup. 
Abans de cloure la sessió, els assistents han formalitzat el préstec de la maleta. 
     

 

.