escola unitària, activitats escolars, vida escolar, poble, Pirineus, escola rural, osca; professorat
1 hora 10 minuts
Documental sobre l’escola rural del Pirineu d’Osca. Gravat al centre rural agrupat (CRA) Cinca-Cinqueta, narra les històries del professorat, les famílies i els pocs nens i nenes que mantenen viva aquesta forma d'ensenyament...

Llegiu-ne més...

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Departament de Justícia, 2018
Eina de referència que contribueix a fer comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que conviuen a Catalunya. S'hi tracta el budisme, el cristianisme, la Fe Bahá'í, l'hinduisme, l'islam, el judaisme i el sikhisme.

Llegiu-ne més...

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Departament de Justícia, 2018
Propostes de treball i material complementari com rúbriques d'avaluació, bibliografia, vídeos, adreces i webs de referència que acompanyen al material de consulta per tal de fer comprensibles, de manera fàcil i senzilla, les principals tradicions religioses que conviuen a Catalunya...

Llegiu-ne més...

Ibarrola, Begonya; Rodero, Paz; [il·lustracions]
Cruïlla, 2018
Recull de 20 contes per a treballar 10 valors seleccionats, dos contes per cada valor. Les narracions s'emmarquen en l'entorn d'una selva on hi viu un nen i diversos animals. Els valors treballats són la valentia, l'amabilitat, l'honestedat, la cooperació, l'autonomia, la sensibilitat, l'esforç, la pau, la responsabilitat i la gratitud...

Llegiu-ne més...

Prats, Enric
Eumo Editorial, 2019
L’autor observa què passa a l'escola, planteja molts interrogants i proposa maneres de pensar solucions. Des de la premissa que educar és transformar, es planteja l'escola i el seu entorn com un espai de canvi constant que centra, al llarg dels quinze capítols...

Llegiu-ne més...