Massip, Clara; [coord.]
Graó, 2018
Resultat d'’un procés de reflexió, anàlisis i concreció dut a terme per més de seixanta professionals. Proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat...

Llegiu-ne més...

Esteve Ràfols, Mar
Eumo Editorial, 2019
Les aventures que l'autora relata són una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge. Infants de diferents edats que aprenen els uns dels altres, que viuen amb llibertat el joc, que adquireixen la pròpia paraula, que desenvolupen l'esperit científic...

Llegiu-ne més...

Chomski, Débora
Eumo Editorial, 2018
Reflexió sobre el potencial formatiu i artístic del relat com recurs educatiu integrat en el currículum. Aporta tècniques i procediments per afavorir, mitjançant el treball amb històries, l'adquisició de coneixement, la transmissió de valors, la cohesió del grup i l'enfortiment dels vincles emocionals...

Llegiu-ne més...

Comellas, Maria Jesús
Columna Edicions, 2019
Reflexions sobre la manera d'afrontar l'allau d'informacions i recomanacions contradictòries de com cal educar els fills. L’autora proposa analitzar les situacions quotidianes des de la calma i la serenitat, des del sentit comú. Reforça l'autoimatge de persones adultes que eduquen...

Llegiu-ne més...

Blom, Kirsti; Wing, Geir
Takatuka, 2018
Explica com l'oceà s'està convertint en un abocador que afecta greument la salut de la fauna i la flora marines. La història d'una au marina que habita les costes de l'Atlàntic Nord, es converteix en el fil conductor que serveix per exposar les conseqüències de l'ús massiu i irresponsable del plàstic...

Llegiu-ne més...