Les competències. El treball i l'avaluació


 

11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias
Zabala, Antoni; Arnau, Laia
Ed. Graó

El llibre es basa en unes idees clau presentades com ajuda per poder respondre preguntes del tipus: quins són els arguments que justifiquen la introducció del concepte... Llegir [+]

 

Avaluació. Articles 47
Ribas, Teresa; Ferrer, Montserrat; [et al.]
Ed. Graó

Els articles d'aquest monogràfic presenten l'avaluació des d'una òptica positiva: com un instrument que ens ha de permetre avançar en l'ensenyament i l'aprenentatge... Llegir [+]

 

Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educativo
Marco Stieffel, Berta
Ed. Narcea

A partir de la presentació de les competències bàsiques en els documents emanats de la Llei Orgànica d'Educació (L.O.E, 2006), el llibre fa un recorregut pels... Llegir [+]

 

Competències educatives bàsiques

Ed. Consell Escolar de Catalunya

Document dedicat a les competències educatives bàsiques estructurat en tres parts diferenciades; la primera part es centra en els antecedents a nivell de... Llegir [+]

 

Diez nuevas competencias para enseñar
Perrenoud, Philippe
Ed. Graó

Aquest llibre vol presentar un ventall de noves competències que amb de dirigir la formació inicial i continua del professorat per evitar el fracàs escolar de l'alumnat,... Llegir [+]

 

Identificació de les competències bàsiques en l'ensenyament obligatori
Sarramona, J.; [responsable científic]; [et al.]
Ed. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Es tracta d'un informe d'avaluació elaborat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, del Departament d'Ensenyament a partir d'una recerca coordinada... Llegir [+]

 

La programació en el nou currículum. Les competències bàsiques a l'educació primària
Arànega, Susanna
Ed. Rosa Sensat

Aquest llibre estableix les bases per aprendre a planificar, així com per saber quins beneficis suposa pel centre una correcta programació i la utilitat de la mateixa... Llegir [+]

 

Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros
Escamilla González, Amparo
Ed. Graó

Llibre que pretén aportar propostes pràctiques per al desenvolupament de les competències bàsiques a educació infantil, primària i secundària. Aborda l'anàlisi... Llegir [+]

 

Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)
Escamilla, Amparo
Ed. Graó

Planteja l'enfocament competencial de les programacions com a una orientació que va vinculada estretament al principi d'aprenentatge significatiu... Llegir [+]

 

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària
Zabala, Antoni (coord.); Alsina, Pep; Ambròs, Alba; [et al.]
Ed. Graó

Formula una orientació sobre com tractar el desplegament curricular de les competències que no estan expressades en el currículum LOE: CB1 - competència... Llegir [+]

 

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària
Zabala, Antoni [coord.]; Alsina, Pep; Ambròs, Alba; [et al.]
Ed. Graó, d'IRIF, SL; [Barcelona]

Eina didàctica amb l’objectiu de concretar i donar resposta al desplegament de les competències en objectius, continguts i criteris d’avaluació per a cadascun dels... Llegir [+]

 

Técnicas para evaluar la competencia curricular en Educación Infantil
Martínez, Antonio; Calvo, Ángel.R
Ed. CISS/Praxis Educación

Instrument que facilita l'avaluació de la competència curricular dels alumnes. En els primers capítols trobem la conceptualització de l'avaluació de la competència... Llegir [+]