Imprimeix

Educació per a la pau. Llibres

 
   
Els petits mediadors Què és la guerra Art, creativitat i conflicte. Camins per educar Jocs de pau. Caixa d'eines per educar...
  
 
 
Comportamientos no violentos... La guerra i la pau El mundo en guerra. La educación para la paz Els nens no volen la guerra
Mitjans i pau La alternativa del juego (I). Juegos y ... Pim, Pam, Pau Construïm la pau. Guia didàctica