Educació emocional

       
 

llibres

 

dvd

 

maletes

 

a la xarxa...

    

 

 

 

Activitats per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en els nens
GROP; [Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica];
Parramón

En aquesta obra es treballen cinc blocs de competències emocionals: Consciència emocional, Regulació emocional, Autonomia emocional, Habilitats socioemocionals i Habilitats per a la vida i el benestar emocional. A cada capítol es proposen tot un seguit d'activitats i exercicis per ajudar a desenvolupar la intel·ligència emocional dels nens entre els 8 i els 12 anys... Llegir [+]

 

 

Afectos, emociones y relaciones en la escuela
Pérez, Mª Luisa; Carretero, Mª Reyes; Juandó, Josep
Ed. Graó; [Barcelona]

Presenta cinc situacions escolars a partir de les quals els autors intenten fer prendre consciència als possibles lectors de la implicació que tenen els factors afectius, emocionals i relacionals en cadascuna d'elles i també, de la necessitat de planificar actuacions dirigides a millorar el clima afectiu i emocional...  Llegir [+]

 

 

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia. La formació emocional del professorat
Darder, Pere; [coord.]; 
Octaedro

Obra adreçada al professorat de totes les etapes educatives que inclou un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores. En primer lloc s’exposa la funció de les emocions en relació la salut psicològica d’infants i joves, es presenten propostes d’actuació en el centre i dins...  Llegir [+]

 

 

Autoestima ¿Cómo desarrollarla?. Juegos, actividades, recursos, experiencias creativas...
Feldman, Jean R.
Ed. Narcea; [Madrid]

Presenta activitats i idees per reforçar l'autoestima i el rendiment escolar. Les activitats s'organitzen en sis apartats: acceptació de sí mateix, desenvolupament d'habilitats socials, les emocions i els sentiments, acceptació de la diversitat, desenvolupament d'habilitats d'adaptació i autoprotecció. Finalment, es proposen activitats que poden fer les mares i pares.  Llegir [+]

 

 

Col·lecció "Pensa-hi": "Bonic o lleig", "Déu i els déus", "El coratge i la por", "El respecte i el menyspreu", "Els nens i les nenes", "Els petits i els grans", "L'amor i l'amistat", "L'èxit i el fracàs", "La meva llibertat i la dels altres", "La vida i la mort", "La violència i la no-violència", "Manar i creure" i "Riure i plorar"
Labbé, Brigitte; Puech, Michel; Tudó, Enric; [traducció]; Azam, Jacques; [il·lustracions]
Ed. Cruïlla

És una col·lecció que convida a reflexionar els nens i nenes, a partir de 8 anys, sobre temes que no tenen una resposta única i planera i que són fonamentals per a la seva formació i desenvolupament personal. Amb intel·ligència, humor i claredat s'hi parla de la guerra, la pau, el temps, la vida, la mort, la feina, els diners, la veritat...  Llegir [+]

 

 

Educació emocional i família. El viatge comença a casa
Alabart Saludes, Miquel Àngel; Martínez Pardo, Eva
Graó

Aquest llibre ofereix reflexions i propostes per conèixer millor les dinàmiques emocionals en el sistema familiar i actuar de manera respectuosa i assertiva per tal d'enfortir la vida emocional dels nostres fills i filles i també la nostra. En definitiva, en aquest llibre hi trobareu una bona col·lecció de perles per educar....  Llegir [+]

 

 

Educació emocional i llenguatge en el marc de l'escola
Gómez Bruguera, Josepa
Ed. Rosa Sensat; [Barcelona]

Exposa l'estudi realitzat per l'autora sobre la relació biunívoca necessària entre intel·ligència emocional i el llenguatge per a llur construcció i desenvolupament mutus. Primerament dedica un capítol (2.Intel·ligència emocional i competències lingüístiques) a exposar les teories sobre la intel·ligència emocional i les competències lingüístiques...  Llegir [+]

 

 

Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió
Carpena, Anna
Ed. Eumo

Les aportacions científiques, d'una banda, i la reflexió sobre els canvis socials accelerats, de l'altra, posen de manifest la necessitat d'una educació que abasti el món complex de les emocions. Cal, doncs, que els centres educatius facin un replantejament de la tasca educativa i que sumin a la formació acadèmica (àmbit cognitiu de desenvolupament)...  Llegir [+]

 

 

Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria obligatoria
Pascual Ferris, Vicent; Cuadrado Bonilla, Montserrat; [coordinadors]
Ed. CISSPRAXIS

L'educació emocional té com a objectius un millor coneixement dels fenòmens emocionals, el desenvolupament de la consciència emocional, la capacitat per controlar les emocions i el fomentar una actitud positiva davant la vida. Aquest llibre conté un model de programa d'educació emocional, per a dues etapes: 12-14 anys i 14-16 anys...  Llegir [+]

 

 

Educación emocional. Programa para 3-6 años
López, Èlia; [coordinadora]
Ed. Praxis

Programa d'educació emocional per a nens i nenes del segon cicle d'educació infantil amb l'objectiu d'afavorir el seu desenvolupament integral. Proposa activitats per facilitar el desenvolupament de diferents tipus d'habilitats: cognitiva, físico-motora, psicològica, social i afectivo-emocional. Les activitats estan agrupades en cinc blocs temàtic...  Llegir [+]

 

 

Educación emocional. Programa para Educación Primaria (6 - 12 años)
Renom, Agnès; [coordinació]
Ed. CissPraxis

Programa d'educació emocional per a nens i nenes d' educació primària amb l'objectiu d'afavorir el seu desenvolupament integral. Contempla cadascuna de les dimensiones de la vida en la formació de les persones: cognitiva, físico-motora, psicològica, social i afectivo-emocional. Es tracta d'un programa molt pràctic que s'estructura en cinc grans blocs temàtics...  Llegir [+]

 

 

Educar las emociones y los sentimientos. Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos
Segura Morales, Manuel; Arcas Cuenca, Margarita
Ed. Narcea

Ajut per als educadors, professorat, pares i altres professionals per a l'alfabetització emocional dels joves i adolescents. S'hi descriuen més de seixanta sentiments i emocions i es donen tècniques bàsiques de control emocional. A través d'exemples d'activitats participatives i de jocs i de mostres de diàleg continu ensenya als joves i adolescents a conèixer ...  Llegir [+]

 

 

Educar para ser feliz. Una propuesta de educación emocional
Boix Casas, Carme
Ed. Ceac

Reflexiona sobre quina és l'aportació de l'educació emocional en l'àmbit educatiu: afavorir l'aprenentatge i la convivència, la recerca de benestar i la felicitat. Vol contribuir a l'aprofundiment del nostre autoconeixement i generar canvis que aportin més benestar a les nostres vides personals, familiars i laborals. Llegir [+]

 

 

Eduquem l'afecte. Reflexions per a famílies, professorat, pediatres...
Horno Goicoechea, Pepa
Ed. Graó

L'autora, que és llicenciada en psicologia i responsable dels programes de violència domèstica i infantesa de la ONG Save the Children, ens fa palès en aquest treball la necessitat d'educar el sentiment de l'afecte. Comença parlant del desenvolupament evolutiu de l'afecte en les persones i de la necessitat de construir vincles afectius amb els altres...  Llegir [+]

 

 

El treball dels sentiments a l'aula d'acollida
Talavera, Montse
Ed. Graó

Unitat didàctica adreçada a l'etapa secundària pensada per reforçar l'acolliment dels alumnes nouvinguts a partir del treball amb els sentiments i les emocions. Partint de l'objectiu prioritari de l'aula d'acollida que és el d'afavorir la comunicació dels alumnes en un sentit global, la proposta didàctica està orientada a facilitar la creació d'un espai acollidor...  Llegir [+]

 

 

Els meus amics, el meu jardí
Departament de Sanitat Seguretat Social; Departament de Benestar Social
Ed.

Material de prevenció de l'abús d'alcohol i altres drogues pensat per treballar els aspectes de maduració personal i de relacions interpersonals que més contribueixen a la presa de decisions, ja que són factors importants de prevenció del futur consumidor de drogues. El llibre del mestre és una guia de treball que inclou un resum del conte.

 

 

Emocionari
Nuñez Pereira, Cristina; Valcárcel, Rafael R.
Palabras Aladas, S.L 
Diccionari que descriu, amb senzillesa, quaranta-dos estats emocionals de manera directa i diversos més de manera indirecta. És una eina perquè el nen (i l'adult) aprengui a identificar les seves pròpies emocions i, així, pugui dir el que realment sent. Ofereix una oportunitat integradora a l'ésser humà, des de la seva primera infantesa, perquè l'ajuda a conèixer les seves emocions ... Llegir [+]

 

 

Emocions
Abeyà, Elisabet; Díez, M. Carmen; Gómez, Pitti
Ed. Rosa Sensat

Ens parla de com els infants construeixen els seus coneixements i les seves emocions. Està estructurat en tres capítols. El primer fa una reflexió sobre els ingredients fonamentals per a l'estructuració i la formació de la personalitat, com són l'autoestima i l'empatia. Es plantegen propostes per afavorir-ne el desenvolupament i alhora proposa una reflexió...  Llegir [+]

 

 

Emociones. Situaciones. Expresiones
Equip Logros
Lebón, S.L.

Material per a treballar l’educació emocional a l’escola. Són imatges d’emocions bàsiques i complexes representades per expressions facials i gestos corporals. Els objectius d’aquest material són: identificar i anomenar emocions bàsiques (alegria, enuig, tristesa...) i complexes (avorriment, fàstic, dubte...), reconèixer motius d’estats mentals ....  Llegir [+]

 

 

Ensenya'm a ser feliç
Ponce Àngels; Gallardo Miguel; [il·lustracions]
Ed. Ara Llibres

Recull d'exercicis senzills i propostes pràctiques que tenen per objectiu educar per a la felicitat. Es tracta d'un llibre per a llegir plegats, infants i adults. Permet treballar la intel·ligència emocional, l'autoconcepte, l'autoestima, les relacions socials i l'autoconeixement a l'aula. Els blocs que treballa són els següents: Què és la felicitat; Tenir gent...  Llegir [+]

 

 

L'educació de l'empatia és possible
Carpena, Anna
Eumo
Llibre que tracta l'empatia com a capacitat que forma part de la intel·ligència emocional i que es pot afavorir a partir de l'educació. En una primera part fa una aproximació descriptiva i teòrica mentre que en la segona i tercera part aporta orientacions pràctiques i l'exposició d'actituds educatives quotidianes que permeten el creixement de les capacitats empàtiques...  Llegir [+]

 

 

Programa de inteligencia emocional para la convivencia escolar
Vallés Arándiga, Antonio
Ed. EOS

Programa que proposa un conjunt de competències emocionals que l'alumnat haurà de desenvolupar mitjançant l'aprenentatge de conceptes, pensaments i estratègies sobre les emocions i les actituds que es produeixen en la convivència escolar diària. El programa no és una assignatura més, sinó un ajut personal perquè l'alumnat, del primer cicle d'ESO...  Llegir [+]

 

 

Sentir i pensar. Programa d' intel·ligència emocional per a nens i nenes de 3 a 5 anys
Moreno, Ana; [projecte didàctic i coordinació editorial]
Ed. Editorial Cruïlla

Programa d'educació emocional per alumnat d'educació infantil. Vol ser una ajuda per al professorat que vulgui educar les emocions dels seus alumnes des de ben petits: a ser persones emocionalment sanes, a tenir una actitud positiva davant la vida, a saber expressar i controlar els seus sentiments, a connectar amb les emocions d'altres persones...  Llegir [+]

 

 

Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Propuestas educativas
Palou, Sílvia
Ed. Graó

Aporta elements de reflexió i d'interpretació per intervenir i escoltar a la vegada, donant veu al món emocional. Consta de dues parts, la primera reflexiona sobre quatre eixos que ens ajuden a entendre com es va creant el món afectiu, com funciona i quins són els condicionants que el nen i la nena troben en cadascun dels contexts de relació; i, a partir d'aquí, definir...  Llegir [+]