Treballem la poesia


 

Fem animacions amb poesia (2)
Ambròs, Alba; Ramos, Joan-Marc
Ed. Graó

Seqüència didàctica que integra l'ús de la imatge i la recitació dins les estratègies de lectura d'un text poètic. S'hi presenta el poema "La rosa als llavis" de Joan Salvat-Papasseit. La seqüència s'estructura com un projecte de lectura que cerca la creació d'un nou producte, una animació audiovisual, inspirada en el poema que s'està llegint. A través de sis fitxes d'activitats...
Llegir [+]

 

L'alquímia de la poesia
Maure Seraña, Mercè; Simó Peralta, M. Josep
Ed. Generalitat de Catalunya; Departament d'Ensenyament; Servei d'Ensenyament del Català

L'objectiu d'aquest dossier és acostar, mitjançant propostes eminentment pràctiques, els alumnes de primer cicle d'ESO a la poesia. Inclou una antologia amb una mostra àmplia de textos d'èpoques i característiques diverses i un conjunt d'activitats per transformar, manipular i reproduir textos poètics de tema divers. En l'apartat 'El laboratori del poeta es proposen activitats per a l'anàlisi...
Llegir [+]

 

Mirem poesia: llegim imatges a primària
Ambrós, Alba; Ramos, Joan Marc
Ed. Graó

Proposta didàctica que integra l'ús de les imatges en les estratègies de lectura que tots els lectors i lectores posem en funcionament quan ens acostem al text poètic. El seu interès principal rau en l'aplicació sistemàtica de diverses estratègies de lectura sobre un mateix poema per aconseguir un producte nou, una traducció visual, que incorpori alhora la comprensió, la interpretació i ...
Llegir [+]

 

Pintar con las palabras
Redondo, Antonio
Ed. Edebé

Llibre sobre la creativitat literària i plàstica, dirigit al professorat de primària i secundària. El llibre està fet amb la intenció de ser una eina eficaç per al treball amb tot el grup classe, fent de la llengua quelcom útil i divertit utilitzant la creativitat, la imaginació i la fantasia. No substitueix el llibre de text ni és un llibre de receptes només obre noves vies per ajudar a la creació literària...
Llegir [+]

 

Poesia
Badia, Joan; Balcells, Jordi
Ed. Castellnou

Crèdit variable que conté cinc unitats: La poesia: on es troba i què és; Els temes de la poesia (I); Els temes de la poesia (II); Les formes de la poesia; El llenguatge de la poesia. Està fet amb la intenció d'oferir la possibilitat de viure, comprendre i valorar la capacitat expressiva de la llengua.
Llegir [+]

 

Poesia
Balcells, Jordi
Ed. Departament d'Ensenyament

Crèdit d'ampliació de segon cicle. Els continguts són procedimentals: l'hàbit de lectura i gaudi de la poesia, l'anaàlisi, el comentari, la recitació i la memorització de poemes. També es pretén que els alumnes recreïn i produeixin poesia. Complementàriament es treballen les formes lèxiques, els registres lingüístics, valoració del text i el context històrico-cultural de la literatura...
Llegir [+]

 

Poesia a l'escola Bressol: poemes per a cuques
Bruguera Morera, Josefa; [et al.]
Ed. Eumogràfic; Ajuntament de Roda de Ter

El document presenta amb precisió tot el projecte de poesia en una escola bressol. Després d’una contextualització del centre i la zona, descriu el projecte i en presenta l’avaluació i la documentació. Finalment, s’inclouen els quatre annexos amb els materials i documents gràfics que s’utilitzaren.
Llegir [+]

 
 

 

Poesia a l'escola. Com fer grans lectors i recitadors
Bonmatí Guidonet, Ricard
Ed. Rosa Sensat

La intencionalitat de l'autor - poeta, rondallaire, comediògraf i escriptor oral - és crear en el professorat la necessitat de treballar la poesia cada dia. Proposa el poema com a punt d'arrencada de continguts, habilitats, hàbits de treball i descoberta, relacions solidàries i sensibilitats diverses. La poesia com a comunicació integral: vida compartida. Obra en 11 capítols. El sis primers exposen...
Llegir [+]

 

Poesia i educació. D'internet a l'aula
Bordons, Glòria;[coordinació]
Ed. Graó

Aquest és un llibre sobre el gènere poètic a les aules i s'organitza al voltant de cinc eixos bàsics: el paper que fa la poesia en la formació; les estratègies que cal tenir en compte a l'aula; les característiques del corpus triat; el perquè d'una selecció bàsicament contemporània; i els resultats aconseguits en l'aplicació de la poesia a l'aula amb tres objectius concrets: L'aprenentatge de la llengua...
Llegir [+]

 

Poesia i escola
Besora, Ramon
Ed. Barcanova Editorial

Amb motiu de l'Any Miquel Martí i Pol, aquest volum recull una experiència entorn a la seva poesia duta a terme a l'escola El Puig d'Esparreguera ja fa més de vint anys. L'autor de llibre ens narra aquells fets com un record molt viu i que va marcar als alumnes, als mestres i fins i tot al propi Miquel Martí tal i com ell mateix ens ho comenta. El contacte amb el poeta, amb la seva obra, i la resposta...
Llegir [+]

 

Textos 35. Poetas en el aula
AADD
Ed. Graó

Monogràfic dedicat a la poesia i als poetes i de com introduir-los a l'aula. Els articles van intercalant textos sobre el fet poètic, així com alguns aspectes i tòpics que giren al voltant d'un gènere que resulta minoritari entre el públic més receptiu a la poesia, com és el públic infantil. També inclou textos, dos dels quals es centren en articles de l'obra de Rafael Alberti i Joan Brossa, sobre l'apropament...
Llegir [+]

 

Treballem la poesia. Una proposta didàctica
Roig Rodríguez, Ma. Rosa; Tortell Sastre, Joana Ma.
Ed. Departament d'Educació. (Catalunya); Conselleria d'Educació i Cultura. (Illes Balears)

Proposta didàctica per a treballar la poesia a primària. Dóna unes pautes prèvies per començar a treballar aquest estil literari i també la proposta d'intervenció educativa amb tres apartats: la recepció lúdica, la interpretació creativa, la producció individual i la col·lectiva. Aporta també models de paraules que rimen per tal de facilitar el treball escolar. En el cd es desenvolupa la proposta de cadascú dels 49 poemes...
Llegir [+]

 

Vida Poètica
Puig Dalmau, Maria Rosa; ; Serra Puig, Xavier; <il·lustracions>
Ed. "Curbet Marquès";

El llibre intenta afavorir la vida intel·lectual i afectiva dels estudiants i estimular llur sensibilitat vers la riquesa de la nostra llengua. Consta de dues parts diferenciades i complementàries alhora. La primera conté 57 poesies, escrites de forma senzilla i espontània, força lliures quant a la versificació i impregnades d'un gran sentit moralitzador. Vénen a ser un cant a la natura....
Llegir [+]

         

Maletes de Poesia
Tres maletes, una per a cada cicle de l'educació primària que pretenen acostar la poesia als alumnes i facilitar als mestres i professors unes eines per ajudar-los a fer-ho. Contenen una proposta per a treballar la poesia amb els nens, un recull de poemes, CDs amb poemes declamats, cantats o recitats i una vintena de llibres de poemes per llegir els nens.

 

   
Contingut [+]   Contingut [+]   Contingut [+]