Descripció:Sensor que s’utilitza per controlar els nivells d’oxigen gasós.
Observacions: Pel seu funcionament es necessita connectar-lo  a la interfície labquest mini ( també en préstec) i aquesta  a un ordinador on hi hagi el programari lliure logger lite de Vernier. 

 Presentació  
 Més...  
Programari Logger Lite