Descripció: Aparell per mesurar la intensitat sonora de l'ambient.
Observacions: Mesura en decibels (dB). Dos aparells: 81176 i 81177.

Manual d'utilització