Descripció: Caixa amb 5 prismàtics.

   

Descripció:Sensor que s’utilitza per controlar els nivells d’oxigen gasós.
Observacions: Pel seu funcionament es necessita connectar-lo  a la interfície labquest mini ( també en préstec) i aquesta  a un ordinador on hi hagi el programari lliure logger lite de Vernier. 

 Presentació  
 Més...  
Programari Logger Lite

 

Descripció:Sensor que mesura nivells de diòxid  de carboni gasós a partir de la quantitat de radiació  infrarroja absorbida per les molècules de diòxid de carboni.
Observacions: Pel seu funcionament es necessita connectar-lo  a la interfície labquest mini ( també en préstec) i aquesta  a un ordinador on hi hagi el programari lliure logger lite de Vernier. 

Presentació  
Més...  
Programari Logger Lite

 

Descripció: Aparell per mesurar la intensitat sonora de l'ambient.
Observacions: Mesura en decibels (dB). Dos aparells: 81176 i 81177.

Manual d'utilització

 

Descripció: Caixa amb quatre sondes termomètriques per mesurar la temperatura.
Observacions: Es necessita una pila de 9 V i un multímetre per obtenir el valor mesurat.