Descripció: Aparell per mesurar la conductívitat d'una dissolució.
Observacions: El maletí conté les solucions necessàries per calibrar i les instruccions de funcionament

 

DescripcióSpectroVis Plus és un espectrofotòmetre de llum visible portàtil i assequible, amb capacitats de fluorescència.
Observacions: Es connecta directament a l'ordinador amb USB i s'utilitza el programari lliure Logger Lite de Vernier. Mesura les longituds d'ona de 380 nm a 950 nm i analitza els resultats. Combina capacitats de fluorescència amb un detector lineal CCD en una unitat compacta que no requereix font d'alimentació externa. Dues longituds d'ona d'excitació diferents permeten l'anàlisi de compostos com ara fluoresceïna, clorofil·la, o GFP.

Presentació                        Instruccions
Programari Logger Lite

 

DescripcióInclou aparells de mesura de temperatura, d’humitat, de pressió, de velocitat i direcció del vent i de pluviositat. Té un senzill monitor-controlador (inalàmbric) amb pantalla tàctil per observar els valors instantanis, màxims, mínims... i també realitza pronòstic meteorològic. Disposa de programari per a PC, via port sèrie, amb el que es pot visualitzar, realitzar gràfics i emmagatzemar informació per poder desenvolupar un ampli control i anàlisi.

 

DescripcióTres focus amb filtres de color blau, vermell i verd (RGB). Per fer ombres de colors i experimentar amb l'addició dels colors primaris. Es poden utilitzar com a complement del Kit fotònic (NR=81224)
Observacions

DescripcióDisc de plàstic que incorpora sensors de temperatura, ph, so, voltatge, intensitat... Permet fer lectures directes i emmagatzemar les dades per després analitzar-les a l'ordinador.

 

Descripció: Aparell per observar amb els dos ulls que permet mirar objectes i estructures massa grans per ser observats en el microscopi òptic però massa petits per ser observats a ull nu.
Observacions: N'hi ha disponibles tres unitats: una de moderna (81133) i dues d'antigues (81134 i 81135).

Proposta de pràctica d'EduWikiLab