Descripció: Làmines per detectar problemes de visió, daltonisme...
Observacions: N'hi ha dos exemplars (81120 i 81121).
Dossier pel professorat