Descripció: Per incubar ous de gallina fecundats.
Observacions: Préstec de llarga durada (mínim 5 setmanes).
Instruccions
Propostes pedagògiques
Exemples