Descripció: Maleta que conté un conjunt molt ampli de preparacions microscòpiques
Observacions: Hi ha 6 capses: Biologia General, Histologia 1, 2 i 3 i Estructures de Plantes 1 i 2