Descripció: kit solar re-utilitzable 14 cops.Ofereix la possibilitat de realitzar 14 eco-robots diferents i re-utilitzar el kit didàctic en 14 pràctiques.L'alumne podrà aprendre  pràctiques els conceptes bàsics aplicats a la iniciació en el món de la robòtica i de les energies renovables: els engranatges, el moviment, i els panells solars, com alimentació bàsica del motor.

Instruccions de muntatge