Descripció: Kit preparat per poder extreure la nicotina del tabac.
Observacions