Descripció: Caixa amb kit de material (gàbia, boles de porexpan i assecador) i dossier pel professorat.
Observacions: Projecte Ciències 12/16