Descripció: Dos jocs de pòsters.
Observacions: Projecte Ciències 12/16