Descripció: Material divers per fer experiències amb làser: Fibra òptica, lents, miralls, làsers, polaritzadors, xarxes de difracció, escletxes...
Observacions: Material didàctic de l'àrea de física i química del CDEC.
Proposta d'experiències