Descripció: Material divers per treballar l'energia solar a l'aula de forma experimental.
Observacions: Forn solar, CD blanc i negre, termòmetre, lupa, vasos blancs i negres, plaques fotovoltaiques i motor...
Proposta pedagògica